طوطی دستی علاقمند به بازی
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در صورتیکه طوطی زمانی تشخیص دهد که نیازی به ترسیدن از ادمی ندارد، بلکه از او

میتواند به عنوان همدم یا جفت جایگزین شده استفاده نماید، تمامی رفتار طبیعی خود

را با صاحب خود و حتی سایرین خواهد داشت.مهمانانی که از منقار تیز پرنده وحشت

داشته و به نحوی حالت خود را بروز دهند ، از گزند طوطی در امان نخواهند بود.زیرا فورا

به مبادرت به گرفتن دکمه یا گوشه ای از لباس انان خواهد کرد.پرنده برای ازمایش نمودن

عکس العمل شخص پی درپی مبادرت به این کارخواهد کرد.پرنده به نامطلوب بودن عمل

خود واقف است.معقول ان است که شخص مذبور نیز قدرت و عدم ترس خود را ثابت کرده

و قسمت فوقانی منقار طوطی را(قسمت متحرک)محکم بگیرد.طوطی فورا متوجه خواهد

شد که قادر به انجام انچه میل دارد نبوده و عنقریب شخص را به حال خود خواهد گذارد.