تولید مثل کاسکو
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

پس از تشخیص طوطی‌های نر وماده ، باید برای سازگار شدن آن‌ها با یکدیگر ، آن‌ها را برای مدتی در دو قفس جداگانه در کنار هم نگهداری کرد تا به تدریج به یکدیگر عادت کنند و پس از مدتی با تهیه قفس بزرگ تر ، هردوی آنان را به یک قفس منتقل نمود تا در کنار هم زندگی کنند . سازگاری یکی از عوامل بسیار مهم در تولید مثل کاسکو است . البته اگر تعداد زیادی کاسکوی نر و ماده در اختیار داشته باشید ، بهتر است که انتخاب جفت را به عهده خود کاسکو بگذارید . جفت‌های سازگار شده در کنار هم می‌مانند وبه همدیگر غذا داده وبه پر آرایی یکدیگر می‌پردازند . در شرایط طبیعی معمولاً طوطی‌ها جفت خود را برای تمام طول زندگی انتخاب می‌کنند . از این رو بهتر است که پس از سازگاری طوطی‌های نر وماده ، آن‌ها را از همدیگر جدا نکنید و اجازه بدهید که در کنار هم زندگی کنند .