10 نکته برای آموزش طوطی خاکسترینکاتی برای رام کردن و صحبت کردن طوطی ها :

1 - همه پرندگان رام شدنی هستند . فقط کافیست صبر و حوصله داشته باشید و روش های رام کردن را یاد بگیرید و به مرور زبان های رفتاری آنها را بیاموزید .


2 - در تمام مدت اگر پرنده کار مثبت و خوبی انجام داد ، حتما" به او جایزه دهید .


3 - هرگز به رفتارهای منفی پرنده عکس العمل نشان ندهید و نادیده بگیرید .


4 - در تمام مدت آموزش از انجام حرکت های ناگهانی و سریع که باعث ترس پرنده تان میشود ، بپرهیزید و محیط را نیز آرام نگاه دارید .


5 - شما میخواهید رفتارهای انسانی را به پرنده بیاموزید، پس هیچگاه طوطی خود را برای آنکه خواسته شما را انجام نداده تنبیه نکنید .


6 - در هنگام آموزش وسیله ای که تمرکز طوطی را بر هم بزند در اطاق نباشد .


7 - مراقب باشید طوطی شما لغت زشتی یاد نگیرد . پرنده ای که لغات زشتی را ادا میکند هیچ ارزشی ندارد .


8 - اگر در بین روزهای آموزشی ، مجبور به ترک طوطی برای زمان زیادی هستید ، حتما" صدای خود را ضبط کرده و در غیاب خود برایش پخش کنید .


9 - زمان قیچی کردن بال های طوطی وقتی است که طوطی رام شده و باید برای تحرک بیشتر از قفس خارج شود .


10 - اگر طوطی برای زمان زیادی تنها و بدون سرگرمی باشد ، دچار افسردگی و در پی آن به عارضه پرکنی دچار خواهد شد .

 

( منبع : www.kolbehparandeh.com  )

/ 0 نظر / 95 بازدید