اصول خو دادن و دستی کردن طوطی

جلب اعتماد پرنده ترسو پس از خرید کار اسانی نیست.طوطیان با روشهای خشونت بار

از محیط طبیعی خویش شکار میشوند.لذا تجربه خوبی از ادمی ندارند.پس از ترس های

پی در پی ومسافرتهای طولانی، پشت سرگذاشتن زمان قرنطینه ومدتی که در فروشگاه

هستند،بایستی متوجه شوند که حال شخصی بدانها علاقمند بوده و منظور خوبی دارد.

تنها با صبر و حوصله و ابراز علاقه زیاد میتوان این عدم اعتماد را از بین برد.احتمالا این امر

شاید ماهها ، یک سال و استثنائا بیشتر طول انجامد.

پس تا طوطی ای خریدید انتظار نداشته باشید دو سه هفته ای یا یک ماهه یا دو ماهه

دستی شود . بایدصبر و حوصله بسیار داشته باشید و در این مدت به انها بفهمانید که

بهشون علاقمند هستید.

(برای اطلاع بیشتر از چگونگی اهلی کردن طوطی مطالب قبل را نیز بخوانید)

 

(طوطی عروس هلندی)

/ 2 نظر / 28 بازدید

بسیار عالی

میو