بیان توسط حرکات بدن

طوطی ها  مانند آدمی قادر به بیان احساس وحالات خود بدون استفاده از کلمات هستند:

جمع شدن از روی ترس:

عوامل گوش خراش در محیط زیست نا بسیترند.مسلما" این عوامل موجب وحشت پرنده نیز می شود.پرنده نیز زمانی که هواپیمای جتی دیوا طوتی را بشکند به وحشت خواهد افتاد.در چنین لحظه ای پرنده مطمعنا"خود را جمع کرده است.پرهای خود را به بدن چسبانده و گردن خود را می کشد.به محض حصول ارامش...پرهایش را بصورت اول دراورده و با عادی کردن پرها باد کرده تر به نظر می اید.

گرد شدن و پف کردن از روی سر حالی:

در صورتی که طوطی پف کرده وخود را مدور ساخته و یک پایش را جمع کرده و منقارش را به ارامی به هم می زند...در این صورت کاملا" سر حال و راضی است.

رفع خستگی:

در صورتی که خواب نیم روزی یک ساعته خانمه یافته باشد...پرنده سر حال امادگی لازم جهت فعالیتهای جدید را خواهد داشت.برخی مواقع مبادرت به کشیدن یک بال وپای همان طرف می نماید.شاید هم دو بال خود را به عقب بکشد.این عمل ممکن است چمد بار پی در پی تکرار شود:در این صورت پرنده به روال طوطیان رفع خستکی می کند.

حالت بازی تهاجم گونه:

طوطی معمولا"پس از خواب ظهر سر حال شده و میل به بازی تهاجمی را با بلند کردن پرهای پشت گردن...سر و بدن نمایان خواهد ساخت.پرنده نود را ظاهرا" قوی جلوه گر می سازد.این وضعیت به وضوح از حالت سر حالی قابل تمایز است زیرا اکنون پرنده گرد و مدور نیست.

خشونت:

در وضعیتی که پرنده بالهایش را بالا برده و منقارش را باز کرده و حرکاتی چپ و راست انجام می دهد عصبانی و ناراحت است.یک چنین رفتار خشونت امیزی می تواند به عنوان اخطار ر یا حمله ای در حال تکوین تلقی شود.

ترساندن_جلب توجه کردن:

برخی مواقع طوطی مبادرت به بر هم زدن شدید و ناگهانی بالهای خود نموده و این عمل را با جیغ بلند همراه می سازد.این رفتار خشونت امیز ناگهانی باید موجبات ترساندن را فراهم سازد و چنین نیز هست.و گاهی برای جلب توجه شما به خود.

خواستن_خواهش کردن:
در صورتی که ما حضور داشته و طوطی مایل به داشتن چیزی باشد با سوتی یک نواخت توام با لرزش مخصوص ان را طلب می کند.در این میان ناخنی نیز به منفار می گیرد.

چند نکته:
_بازی با انگشت و گاز گرفتن ارام ان نوعی ابراز علاقه از جانب طوطی است.
_معمولا" تمام طوطیان علاقه به جوراندن سر خویش دارند.برای این منظور تنها از یک انگشت و نه تمامی دست خویش استفاده نمائید.
_هر گاه طوطی شما حواس خود را کاملا"جمع تمیز ساختن پرهایش نماید..این امر نشانه رضایت و احساس امنیت خواهد بود.
(کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز است)
/ 0 نظر / 47 بازدید